Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych – LSR 2023-2027

Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno, przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych

w związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027 Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza do zapoznania się z projektem celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@lgdgromnik.pl lub złożyć do biura LGD (57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11) w terminie do 31.05.2023 r., do godziny 15.00

W załączeniu formularz uwag.

Spotkanie LSR

26 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyło się kolejne spotkanie w ramach przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

Przygotowując się do wejścia w kolejną perspektywę, tym razem przedstawiciele LGD spotkali się z Burmistrzami i Wójtami Gmin członkowskich.

Dziękujemy za owocne konsultacje, dyskusję, pytania, wątpliwości i wnioski.  

Liczymy na aktywną współpracę również w przyszłości.

Spotkania LSR

Spotkania konsultacyjne do „nowej” LSR za nami. Rozmawialiśmy o zasadach działania lgd, formach wdrażania i możliwości pozyskiwania środków. Analizowaliśmy mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, jak również potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru (innowacyjność, cyfryzacja, klimat, środowisko oraz zmiany demograficzne). Określaliśmy cele, rezultaty i działania na przyszłość.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo, dyskusję i wnioski.