Informacja o wynikach naborów 1/2024

W dniu 07 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2024.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.