Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w związku z udziałem Pracowników Biura w Konferencji UMWD w dniu 27.11.2023 r. biuro LGD będzie pełnić dyżur telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 608 378 976.

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne 17.11.2023 r.-24.11.2023 r.

zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”
Szanowni Państwo,

            Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są postępem rzeczowo-finansowym poszczególnych celów i przedsięwzięć.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w  biurze.

I Spotkanie dolnośląskich producentów żywności

W imieniu Organizatora, Spółki Dolnośląskie Produkty Regionalne sp. z o. o, serdecznie zapraszamy na I. spotkanie dedykowane dolnośląskim producentom branży spożywczej, które odbędzie się stacjonarnie w dniu 25 listopada 2023 r. o godz. 11.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w budynku A sala nr 214 (II piętro).
W przypadku braku możliwości bezpośredniego udziału w spotkaniu, będzie można uczestniczyć w nim w formie on-line.
Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z działaniami planowanymi przez DPR, ale także poznania praktycznych wskazówek dotyczących promocji produktów w socjal mediach oraz wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń.

Program spotkania:

GodzinyTemat
11.30-12.00Przedstawienie podstawowych założeń i możliwych kierunków wsparcia dolnośląskich producentów. Wystąpienie Gościa specjalnego.
12.00-13.00Prezentacja strategii komunikacji oraz nowoczesnych technik promocji produktów regionalnych przy użyciu social mediów.
13.00-13.45Prezentacja internetowej platformy (Marketplace) oraz jej podstawowych funkcjonalności i założeń biznesowych.
13.45-14.30Rozmowy kuluarowe – poczęstunek

Organizator liczy, że Państwa udział w wydarzeniu będzie stanowić pierwszy krok do rozwoju branży oraz pozytywnie przełoży się na rozpoznawalność dolnośląskiej platformy sprzedażowej, która ma pomóc rozwijać Państwa ofertę, zwiększać sprzedaż, a także pozwoli dołączyć do społeczności pasjonatów dobrej żywności (w Polsce i za granicą), którzy docenią wyjątkowe produkty i staną się lojalnymi Klientami.

Potwierdzenie udziału do 21.11.2023 r. poprzez wysłanie e-mail na: producenci@d-pr.pl

Podczas wysyłania zgłoszeń proszę wskazać ilość osób oraz formę uczestnictwa – obecność na miejscu lub on-line. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa on-line w kolejnym mailu wyślemy link do transmisji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: e-mail: producenci@d-pr.pl , tel.: + 48 453 409 403

Dolnośląskie Produkty Regionalne sp. z o. o. jest nową, wyspecjalizowaną spółką samorządu województwa dolnośląskiego (Urząd Marszałkowski), która ma za zadanie promować dolnośląskie produkty i wspierać rozwój regionalnych producentów.

Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w związku z udziałem Pracowników Biura w Wyjeździe Studyjnym, w dniach 7-8.11.2023 r. biuro LGD będzie pełnić dyżur telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 608 378 976.