Pytania – odpowiedzi PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Zachęcamy do korzystania z nich w razie wątpliowści dotyczących planowanych operacji.
LINK

Interpretacja indywidualna

Informujemy, iż wszystkie podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, które będą ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, powinny wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz.613, z późn. zm.) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.
Załącznik ten będzie wymagany przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność.

Poniżej zamieszczamy link do strony gdzie znajdują się wnioski:
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik?p_p_id=101_INSTANCE_JLw0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=ord-in

Portal Ogłoszeń ARiMR

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale „Wzory dokumentów”.
Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Ułatwienia dostępu