Spotkania LSR

Spotkania konsultacyjne do „nowej” LSR za nami. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo, dyskusję i wnioski.