Spotkania LSR

Spotkania konsultacyjne do „nowej” LSR za nami. Rozmawialiśmy o zasadach działania lgd, formach wdrażania i możliwości pozyskiwania środków. Analizowaliśmy mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, jak również potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru (innowacyjność, cyfryzacja, klimat, środowisko oraz zmiany demograficzne). Określaliśmy cele, rezultaty i działania na przyszłość.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo, dyskusję i wnioski.