Spotkania konsultacyjne

Konsultacje społeczne

               W związku z trwającym obecnie procesem opracowania:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR; Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji; Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik serdecznie zaprasza członków LGD Gromnik oraz mieszkańców gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Przeworno oraz Kondratowice do uczestnictwa w konsultacjach.

W pierwszym etapie konsultacji przewidzieliśmy dla Państwa dyżury konsultacyjne na obszarze każdej gminy członkowskiej.

Strzelin- 24.04.2024 r.  godz. 8.00 -10.00 sala nr 24 ul. Ząbkowicka 11

Wiązów – 24.04.2024 r. godz. 13.00 -15.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie

Borów- 26.04.2024 r. godz. 9.00 -11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Borku Strzelińskim

Przeworno- 24.04.2024 r. godz. 10.30 -12.30 Urząd Gminy sala nr 5

Kondratowice- 26.04.2024 r. godz. 11.30 -13.30 Gminny Ośrodek Kultury.