Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu Współpracy „Wrota na Europę”, w dniach 27-30 marca 2023 r. Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 608 378 976, 608 398 366.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o funkcjonowaniu biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z narastającą liczbą zakażeń Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro LGD Gromnik funkcjonuje w trybie zdalnym i/lub dyżurowym.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

tel. 608378976 , 608398366

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Spotkanie Dolnośląskiej Sieci LGD

W poniedziałek 15.06.2020r. odbyło się kolejne spotkanie DSP LGD. Głównym celem spotkania było omówienie wniosku złożonego do KSOW pt. „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem projektu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie zmian oraz ponownego oszacowania zaplanowanych kosztów w projekcie. Zarząd DSP LGD poinformował o kolejnych działaniach związanych z włączeniem przedstawicieli Sieci do prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 oraz kształtowaniem instrumentów terytorialnych w nowej perspektywie. Poinformował również o kolejnym piśmie do Marszałka w sprawie spotkania z członkami zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD w najbliższym możliwym terminie w czerwcu 2020 r.

Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów 5/G/2018 (5/G/2018/U) oraz 6/G/2018  (6/G/2018/U).

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania

  1. Stwierdzenie quorum
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
  5. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie Zebrania