Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych – LSR 2023-2027

Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno, przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych

w związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027 Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza do zapoznania się z projektem celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@lgdgromnik.pl lub złożyć do biura LGD (57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11) w terminie do 31.05.2023 r., do godziny 15.00

W załączeniu formularz uwag.