Informacja o wynikach naborów 1/2024

W dniu 07 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2024.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.

Posiedzenie Rady Programowej

Działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik informujemy, iż w dniu 07.02.2024 r. od godziny 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2024.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD
  6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zakończenie Zebrania

Umowa na realizację Strategii podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana przez nasze Stowarzyszenie Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W imieniu LGD Gromnik umowę podpisała Pani Bogumiła Mierzwińska – Prezes Zarządu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował  Pan Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przed nami kolejna perspektywa finansowa i realizacja założonych celów.