Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniach 25-27 września 2023 r.

z powodu udziału Pracowników w projekcie „LEADER – perspektywy na przyszłość”, Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 608 378 976.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

W dniu 23 sierpnia b.r. Pracownicy Biura LGD Gromnik wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Wojanowie

Tematem szkolenia były Projekty Współpracy w nowym okresie programowania oraz Działalność pozarolnicza, w ramach której przedstawione zostały uwarunkowania i przepisy w kontekście form wsparcia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. Biuro Stowarzyszenia, z powodu wyjazdu na szkolenie dla LGD, będzie pełnić dyżur telefoniczny.

Tel. 608 378 976

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla Beneficjentów

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy Beneficjenci zobligowani są do złożenia Informacji Monitorującej z realizacji operacji.
Beneficjenci składają Informację w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
W przypadku Beneficjentów, realizujących operację na podstawie biznesplanu i jednocześnie zobowiązanych do osiągnięcia 30% poziomu sprzedaży (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), niezłożenie informacji w terminie wynikającym z drugiego wezwania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, a w konsekwencji zwrotowi podlegać będzie 100% wypłaconej kwoty pomocy. Niezłożenie Informacji przez Beneficjentów, których nie obowiązuje warunek osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, skutkować będzie zwrotem 0,5% wypłaconej kwoty pomocy.

Festiwal Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Gminą Niemcza organizuje kolejną edycję Festiwalu Produktów Regionalnych pn. „Made in Dolny Śląsk” w dniu 9 września 2023 roku. Wydarzenie odbędzie się w Parku Zamkowym im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, zlokalizowanym tuż przy Rynku w Niemczy, podczas uroczystości pn. „Dni Niemczy”.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy dolnośląskich przetwórców żywności regionalnej i tradycyjnej oraz producentów rękodzieła do wzięcia udziału oraz zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów na festiwalu. Dla zadeklarowanych wystawców zapewniamy bezpłatne stoły pod namiotami wystawienniczymi oraz dostęp do energii elektrycznej. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl do dnia 25.08.2023 roku.

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/zaproszenie-festiwal-produktow-regionalnych-made-in-dolny-slask-w-niemczy/?no_cache=1&cHash=496401791b51a38f8d3d8cc75e6ea7a3