Informacja dla Beneficjentów Poddziałania 19.2

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy w zakresie Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Beneficjent ma obowiązek złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

 

Szkolenie „SMART VILLAGE – KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”

W dniu 31 maja 2022 r. we Wrocławiu wraz z przedstawicielami lokalnych grup działania z Dolnego Śląska uczestniczyliśmy w szkoleniu pn. „SMART VILLAGE – KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Na szkoleniu przybliżone zostały założenia oddolnych koncepcji rozwoju lokalnego w skali mikro, tj. koncepcji Smart Villages.
Dowiedzieliśmy się również jak przygotować koncepcję inteligentnej wioski, jak sformułować kryteria oraz jak finansować zaplanowane działania.
Szkolenie poprowadziła p. Marzena Cieślak – doświadczony szkoleniowiec i praktyk.