LSR 2023-27


Operacja pn. „Wsparcie przygotowawcze” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wskaźnikiem osiągnięcia celu będzie realizacja planu włączenia, w szczególności przygotowanie LSR.