Interpretacja indywidualna

Informujemy, iż wszystkie podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, które będą ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, powinny wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz.613, z późn. zm.) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.
Załącznik ten będzie wymagany przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność.

Poniżej zamieszczamy link do strony gdzie znajdują się wnioski:
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik?p_p_id=101_INSTANCE_JLw0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=ord-in

Ułatwienia dostępu