Pytania – odpowiedzi PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Zachęcamy do korzystania z nich w razie wątpliowści dotyczących planowanych operacji.
LINK

Ułatwienia dostępu