Aktualności
data 20.07.2020 czas 14:27
LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 5/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.2 „Wsparcie...
Czytaj więcej
data 20.07.2020 czas 14:25
LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 4/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie...
Czytaj więcej
data 13.07.2020 czas 14:43
Informujemy, iż Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia,  realizująca misję kompleksowego...
Czytaj więcej
data 19.06.2020 czas 13:02
Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie...
Czytaj więcej
data 18.06.2020 czas 09:52
Szanowi Państwo, poniżej zamieszczamy kolejne pismo z informacjami w zakresie przepisów dotyczących zmian wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Zachęcamy do lektury
Czytaj więcej
data 10.06.2020 czas 15:31
Szanowni Państwo, ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcamy do jej wypełnienia. Ankieta przygotowana jest również w języku polskim i dostępna...
Czytaj więcej
data 10.06.2020 czas 14:47
Konsultacje społeczne zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” W dniach...
Czytaj więcej
data 03.06.2020 czas 16:01
Konsultacje społeczne  zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian.  Szanowni Państwo, W dniach od 03.06.2020 – do 17.06.2020 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy...
Czytaj więcej
data 20.05.2020 czas 13:31
W nawiązaniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, iż wprowadziła ona m.in. zmiany dotyczące wsparcia...
Czytaj więcej
data 31.03.2020 czas 11:33
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...
Czytaj więcej
data 30.03.2020 czas 08:10
Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich...
Czytaj więcej