Aktualności
data 16.04.2021 czas 15:46
W dniu 9 kwietnia 2021 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021....
Czytaj więcej
data 08.04.2021 czas 15:40
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2021/G/U Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 08.04.2021 czas 15:39
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 2/2021/G/U Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 08.04.2021 czas 15:38
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 1/2021/G/U Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 02.04.2021 czas 13:33
Czytaj więcej
data 01.04.2021 czas 14:39
Informujemy, iż w dniu 09.04.2021 r. od godziny 13.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , opcjonalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,   odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków...
Czytaj więcej
data 24.03.2021 czas 15:46
Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 3/2021/G  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności...
Czytaj więcej
data 26.02.2021 czas 15:34
Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje,  iż termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021,  został wydłużony do dnia 15 marca 2021 r. Jednocześnie informujemy, że nastąpiła aktualizacja Biznesplanu....
Czytaj więcej
data 10.02.2021 czas 16:00
Szanowni Państwo, obecnie podejmowane są decyzje dotyczące wysokości środków unijnych, jakie w nowym okresie programowania, czyli na lata 2021-2027 trafią na obszary wiejskie i małych miasteczek. Zgodnie z informacjami...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:08
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:08
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 2/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej