Aktualności
data 29.03.2018 czas 16:51
Przypominamy, iż Pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Gromnik świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy...
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 16:44
Przypominamy o konieczności składania wraz z wnioskami o płatność  wszystkich pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, w tym ostateczną decyzję środowiskową, których uzyskanie jest wymagane do realizacji inwestycji...
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 16:33
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik z przykrością informuje, że planowane nabory wniosków w zakresie pozycji: 1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą- konkurs 1.1.2 Wzmocnienie...
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 16:14
    Informujemy, iż przy składaniu Wniosku o płatność II transzy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, Beneficjent zobowiązany jest złożyć Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu. Sprawozdanie można pobrać...
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 16:08
Przypominamy, iż każdy Beneficjent z dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 16:04
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik czynne będzie do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej
data 29.03.2018 czas 15:55
Informujemy i przypominamy Beneficjentom podejmującym działalność gospodarczą, iż aby móc otrzymać wypłatę środków w ramach I transzy należy dokonać aktualizacji numeru konta bankowego, na które mają być wypłacone...
Czytaj więcej
data 09.03.2018 czas 09:41
Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r., z powodu wyjazdu Pracowników na spotkanie informacyjne, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976. Za utrudnienia...
Czytaj więcej
data 20.02.2018 czas 14:34
Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....
Czytaj więcej
data 20.02.2018 czas 14:26
W dniu 12.02.2018 r., w Sali Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Gromnik zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu...
Czytaj więcej
data 06.02.2018 czas 16:15
Z A P R O S Z E N I E  na warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD Gromnik w roku 2017   12 luty 2018 r. (poniedziałek ) godz. 9.00   Na podstawie Wytycznej nr 5/3/2017...
Czytaj więcej
data 31.01.2018 czas 16:00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w celu zapewnienia Wszystkim zainteresowanym jak najpełniejszej a zarazem przystępnej informacji nt. działalności organizacji, przygotowało Roczny Plan Pracy LGD, w zakresie założonym...
Czytaj więcej