Aktualności
data 06.11.2017 czas 14:57
  Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniach 8-9 listopada 2017 r., z powodu wyjazdu Pracowników na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976. Za utrudnienia...
Czytaj więcej
data 31.10.2017 czas 15:05
  Informujemy, iż w dniu 3 listopada br. w związku z odbiorem przez Pracowników dnia wolnego za przypadające w dniu 11 listopada br. święto, Biuro Stowarzyszenia LGD Gromnik będzie nieczynne. Za utrudnienia...
Czytaj więcej
data 31.10.2017 czas 14:36
Konsultacje społeczne zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” W załączeniu...
Czytaj więcej
data 17.10.2017 czas 15:05
Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 19 października 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976
Czytaj więcej
data 12.10.2017 czas 11:23
Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczone zostały zaktualizowane wnioski dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność....
Czytaj więcej
data 04.10.2017 czas 08:44
Informujemy, że w dniu 04.10.2017 Pracownicy Biura LGD przebywają na szkoleniu. Numer kontaktowy: 608 378 976
Czytaj więcej
data 28.09.2017 czas 13:46
Informujemy, iż najbliższe nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata...
Czytaj więcej
data 27.09.2017 czas 12:19
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...
Czytaj więcej
data 27.09.2017 czas 12:11
W dniu 9 września 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...
Czytaj więcej
data 27.09.2017 czas 10:28
Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się zaktualizowane na dzień 22 września br. Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...
Czytaj więcej
data 15.09.2017 czas 11:47
Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmiana obowiązuje od 1 września 2017 r. Przypominamy, iż każdy Beneficjent z dniem podpisania umowy o...
Czytaj więcej
data 05.09.2017 czas 12:54
Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 06 września 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976
Czytaj więcej