Aktualności
data 24.11.2020 czas 15:51
Konsultacje społeczne zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” W dniach...
Czytaj więcej
data 06.11.2020 czas 12:31
Szanowni Państwo, W imieniu DODR serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rolnictwo społeczne jako dodatkowa działalność w gospodarstwie rolnym” organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa...
Czytaj więcej
data 05.11.2020 czas 12:12
W dniach 27 października oraz 3 listopada br. uczestniczyliśmy w cyklu  webinarów, które Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD realizuje w ramach projektu KSOW pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów...
Czytaj więcej
data 24.09.2020 czas 08:40
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatną Konferencję branżową pn. „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski – marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej”, która odbędzie się 22 października 2020  ...
Czytaj więcej
data 22.09.2020 czas 11:46
W dniach 16-18 września 2020 r. 40 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska brało udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach operacji pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych LKS-ów...
Czytaj więcej
data 22.09.2020 czas 11:07
W dniu 10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...
Czytaj więcej
data 22.09.2020 czas 10:54
Zachęcamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły poniżej: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html...
Czytaj więcej
data 22.09.2020 czas 10:41
Szanowani Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim etapie badania pt. „Moja sytuacja w czasie koronawirusa” i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne,...
Czytaj więcej
data 20.07.2020 czas 14:27
LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 5/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.2 „Wsparcie...
Czytaj więcej
data 20.07.2020 czas 14:25
LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 4/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie...
Czytaj więcej
data 13.07.2020 czas 14:43
Informujemy, iż Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia,  realizująca misję kompleksowego...
Czytaj więcej
data 19.06.2020 czas 13:02
Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie...
Czytaj więcej