Umowa na realizację Strategii podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana przez nasze Stowarzyszenie Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W imieniu LGD Gromnik umowę podpisała Pani Bogumiła Mierzwińska – Prezes Zarządu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował  Pan Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przed nami kolejna perspektywa finansowa i realizacja założonych celów.