Umowa na Projekt Współpracy podpisana

W ostatnim czasie Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektu Współpracy „Multimedialne gry terenowe we Wrotach Regionu” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Projektu Współpracy w terminie do roku 2022 poprzez stworzenie oraz wdrożenie multimedialnego narzędzia do promocji obszaru projektu współpracy. Kwota dofinansowania to 220 605,00 zł.