Umowy grantowe na działania promocyjne podpisane

W ostatnich dniach  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik,  Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisywali stosowne dokumenty w zakresie umów o powierzenie grantu. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  promujące obszar LGD.

Wsparcie otrzymali Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju, Koło Gospodyń Wiejskich w Zielenicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kępinie, Powiat Strzeliński, Fundacja Atena, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Unijnej przy Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie.
Zadania realizowane będą w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 131 858,00 zł.
Celem operacji jest aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocję obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi.