Umowa grantowa z Urzędem Marszałkowskim na działania integracyjne podpisana

Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali kolejną umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.1.1-2,2.2.1-2 Integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 97 578,00 zł.
Celem operacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw..
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  aktywizujące mieszkańców oraz obszar LGD.