Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Szanowni Państwo,

obecnie podejmowane są decyzje dotyczące wysokości środków unijnych, jakie w nowym okresie programowania, czyli na lata 2021-2027 trafią na obszary wiejskie i małych miasteczek.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania na działanie LEADER zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to niestety kwota znacznie mniejsza od kwoty w obecnym okresie programowania.

Środki, o których mówimy, to te, dzięki którym na terenach wiejskich powstają m.in. nowe miejsca pracy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczych, obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, realizowane są działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające inicjatywy lokalnych społeczności i organizacji.

Dla dobra i w interesie mieszkańców obszarów wiejskich konieczne jest zwiększenie alokacji środków na działanie LEADER do poziomu 10%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Do 15 lutego każdy zainteresowany może zabrać głos i zgłosić swoje uwagi tutaj: https://www.gov.pl/…/konsultacje-spoleczne-planu

Tekst do gotowych treści uwag znajdą Państwo tu: https://docs.google.com/…/1YrR2HKIEnGKqJAt7pSRD…/edit

Należy wybrać Rozdział 6 Plan finansowy i wkleić z tabelki (link powyżej) treść proponowanej zmiany i uzasadnienie.