Grant nr 8/G/2018 – ROZLICZONY!

LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 8/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Celem operacji był rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Wysokość dofinansowania to 128 173,00 zł.
Dzięki operacji na obszarze LGD Gromnik powstały i rozwinęły się wybrane obiekty infrastruktury rekreacyjnej.

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w projekcie a zainteresowanych udziałem w kolejnych naborach zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD Gromnik.