Termin naboru 1/2021 przedłużony. Aktualizacja Biznesplanu.

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje,  iż termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021,  został wydłużony do dnia 15 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła aktualizacja Biznesplanu. Prosimy, aby w ramach ogłoszonego naboru wniosków 1/2021  składać dokument na aktualnie obowiązującej wersji 4z.