Kolejne umowy grantowe podpisane

Kolejne umowy powierzenia grantu podpisane. W ubiegłym tygodniu  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu powstaną nowe miejsca rekreacji na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik.

Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Rozwoju Środowiska „Zielony Zakątek” na zadania pn. „Budowa zestawu zabawowego wielofunkcyjnego dla dzieci z miejscowości Kowalskie” oraz „Budowa zewnętrznej siłowni dla mieszkańców miejscowości Kowalskie” na łączną kwotę 35 084,92 zł. Umowę podpisał Pan Piotr Charęza.
Wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów” na kwotę 35 995,80 zł. Umowę podpisali Pan Stanisław Czajka oraz Pani Danuta Warcholińska.
Wsparcie otrzymał także Klub Sportowy „Świteź” Wiązów na zadanie pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na stadionie „Świteź” Wiązów na kwotę 15 196,90 zł. Umowę podpisali Pani Magdalena Krupa oraz Pan Jakub Olszówka.
Zadania będą realizowane  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.