Umowa grantowa podpisana

Pierwsza umowa powierzenia grantu podpisana. W dniu 7 marca br. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Gminy Strzelin – burmistrz Dorota Pawnuk i skarbnik Łucja Szczepańska podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie powstanie plenerowa strefa aktywności sportowej.  Gmina Strzelin otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 22.300,00 zł.
Zadania będzie realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 111 575,00 zł.
Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę lub przebudowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.