Menu główne

Aktualizacja instrukcji

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

 
 

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem).

"10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza)."

 

Pobierz zaktualizowaną instrukcję (pakiet WoPP+instrukcja.zip)

 

Generator wniosków

Na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji uprzejmie informujemy, że możliwość z korzystania z Generatora Wniosków w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg przez społeczność ("premie" oraz "inne) zostanie czasowo zawieszona.
Generator zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r., a zawieszenie możliowści korzystania z generatora będzie do czasu jego aktualizacji i ponownego udostępnienia.

Prosimy, aby Wnioskodawcy korzystali z dostępnych, edytowalnch dokumentów (excel i word).

Jednocześnie ARiMR informuje, że na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Poniżej link do narzędzia:
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Portal Ogłoszeń ARiMR

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie
Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


ARiMR zobowiązana jest udostępnić Portal Ogłoszeniowy na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy
i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
- wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -
dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

- wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz
dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

 

Konsultacje społeczne

Strzelin, dn. 10.02.2017 r.

Zmiany LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

oraz

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 27.02.2017 r. (przez Walne Zebranie Członków LGD Gromnik) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 oraz w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag następujące dokumenty:

- Zmiany w LSR - OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 24.02.2017 r. wysyłając wiadomość na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje.

Informujemy ponadto, że na WZC w dniu 27.02.2017 r. planuje się również wprowadzenie zmian w zakresie procedur wyboru operacji i procedur wyboru grantobiorców, co znajduje uzasadnienie w Rozporządzeniach MRiRW oraz Wytycznych dla LGD kształtujących niniejsze dokumenty.

 

Konsultacje społeczne

Strzelin, dn. 10.02.2017 r.

Zmiany LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

oraz

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 27.02.2017 r. (przez Walne Zebranie Członków LGD Gromnik) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 oraz w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag następujące dokumenty:

-  Lokalne Kryteria Wyboru - OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 24.02.2017 r. wysyłając wiadomość na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje.

Informujemy ponadto, że na WZC w dniu 27.02.2017 r. planuje się również wprowadzenie zmian w zakresie procedur wyboru operacji i procedur wyboru grantobiorców, co znajduje uzasadnienie w Rozporządzeniach MRiRW oraz Wytycznych dla LGD kształtujących niniejsze dokumenty.

 

Informacja

      Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976.

 

Generatory wniosków

Informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są Generatory wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Link do Generatorów wniosków: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

Generatory mają na celu ułatwienie pracy przy wypełnianiu wniosków.

Jednocześnie informujemy, że formularze wniosków, które były dotychczas dostępne nadal obowiązują i również będą akceptowane.

 

Wesołych świąt

z17132932QJak-skladac-zyczenia-swiateczne-

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 27

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting