Zmiana dokumentów

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczone zostały zaktualizowane wnioski dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Dokumenty te obowiązują od 16 października 2017 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html