Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 19 października 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976