Umowy grantowe na działania promocyjne podpisane

W ostatnich dniach  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik,  Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisywali stosowne dokumenty w zakresie umów o powierzenie grantu. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  aktywizujące i integrujące społeczność lokalną obszaru LGD.

Wsparcie otrzymali Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Rozwoju Środowiska „Zielony Zakątek”, Koło Gospodyń Wiejskich w Zielenicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Witowicach, Stowarzyszenie Logan Witowice, Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzeziu, Fundacja Atena, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Unijnej przy Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązowie.
Zadania realizowane będą w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.1.1-2,2.2.1-2 Integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 97 578,00 zł.
Celem operacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw.