Spotkanie dolnośląskich LGD

13.01.2022 r. w Pałacu Krotoszyce odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD z przedstawicielami Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD oraz Walne Zebranie Członków Sieci. Wszystkich uczestników spotkania przywitał wójt gminy Krotoszyce p. Wojciech Woźniak. UMWD na spotkaniu reprezentował z-ca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich p. Tomasz Gajewczyk, kierownik Działu Wdrażania p. Katarzyna Malinowska wraz z pracownikami działu p. Eweliną Sadłowską i p. Karoliną Ławską oraz kierownik Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości p. Paweł Kucharski. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące związane min.: z realizacją LSR, wskaźnikami oraz przyszłym wyborem LSR.

Na Walnym Zebraniu Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu zostali: p. Barbara Sulma (prezes Wrzosowa Kraina), p. Krystian Ulbin (prezes Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu) oraz p. Jarosław Paczkowski (prezes Kraina Łęgów Odrzańskich). Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została p. Bożena Mulik (prezes Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie). Na Walnym Zebraniu min.: ustalono i zatwierdzono budżet Sieci oraz wysokość składki członkowskiej.

Źródło: https://www.facebook.com/dsplgd