Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

W dniu 23 sierpnia b.r. Pracownicy Biura LGD Gromnik wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Wojanowie

Tematem szkolenia były Projekty Współpracy w nowym okresie programowania oraz Działalność pozarolnicza, w ramach której przedstawione zostały uwarunkowania i przepisy w kontekście form wsparcia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.