Nabór wystawców na Targi Smaki Regionów 2023 w Poznaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje stoisko promocyjne Województwa Dolnośląskiego podczas targów „Smaki Regionów”, które odbędą się w dniach 29.09 – 1.10.2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W imieniu Organizatorów zapraszamy dolnośląskich producentów produktów tradycyjnych (w tym wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych) do przedstawienia swojej oferty na stoisku promocyjnym naszego województwa.
Liczba podmiotów mogących brać udział w imprezie jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dobór oferowanych produktów żywnościowych. Pierwszeństwo mają podmioty wytwarzające produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz te, które nie brały do tej pory udziału w targach Smaki Regionów.

Powierzchnia i podstawowa zabudowa stoiska na targach będą nieodpłatnie udostępnione dolnośląskim przedsiębiorcom. Zachęcamy do włączenia się i wzięcia udziału w targach. UMWD nie pokrywa wystawcom kosztów transportu oraz noclegów. Podpisane i zeskanowane zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail: dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl w terminie do 18.09.2023 r.
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych udziałem w targach można uzyskać pod numerem telefonu (071) 770 45 16 lub 776 97 36.

Do pobrania: karta zgłoszeniowa