Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 12.07.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
  6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zakończenie Zebrania