Informacja o odstąpieniu od naborów wniosków na Projekty Grantowe

ODSTĄPIENIA OD NABORU WNIOSKÓW NA PROJEKTY GRANTOWE
NR 1/G/2018 ORAZ 2/G/2018 ORAZ 3/G/2018

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu LGD odstępuje od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu nr 1/G/2018, 2/G/2018 oraz 3/G/2018.
Niniejszą decyzję uzasadniamy liczbą wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poszczególnych naborów, która skutkuje brakiem możliwości osiągnięcia całkowitej minimalnej wartości operacji a tym samym celów projektu grantowego.
Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia ustala kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji grantowych. Informacje o przewidywanych terminach już wkrótce na naszej stronie www.lgdgromnik.pl
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękujemy Państwu za udział w naborze i jednocześnie zapraszamy do ponownego złożenia wniosków o powierzenie grantu.