Konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

Szanowni Państwo,

W dniach od 17.04.2019 – do 02.05.2019 r. (do godz. 10.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania narzędzia m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 
UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.