Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne 14.12.2022 r.-21.12.2022 r.

zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian.

Szanowni Państwo,

            Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są rzeczywistym poziomem wdrażania – odpowiednio dla poddziałania -19.3

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w  biurze.

Konsultacje społeczne 14.12.2022 r.-21.12.2022 r. zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. Szanowni Państwo, Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są rzeczywistym poziomem wdrażania – odpowiednio dla poddziałania -19.3 UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym. Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin) Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.