Konferencja podsumowująca Projekt Współpracy „Multimedialne Gry Terenowe we Wrotach Regionu”
W imieniu Partnerów projektu: Lokalnej Grupy Działania Gromnik, Lokalnej Grupy Działania Ślężanie oraz Stowarzyszenia Lider A4 dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji podsumowującej Projekt Współpracy pn. „Multimedialne gry terenowe we Wrotach Regionu (MGT Wro).
Doceniamy Państwa zainteresowanie oraz z przyjemnością będziemy informować o kolejnych etapach zaplanowanych działań.