Informacja o wynikach naboru 7/G/2018 oraz 8/G/2018

W dniu 16 listopada 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 7/G/2018 oraz 8/G/2018.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.