Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów 5/G/2018 (5/G/2018/U) oraz 6/G/2018  (6/G/2018/U).

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania

  1. Stwierdzenie quorum
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
  5. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie Zebrania