Informacja

W dniu 18 października 2021 r. Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny z powodu Wyjazd na walne zebranie Sieci LGD.

Tel. 608 378 976