Granty – nabór 7/G/2018 – wykaz wniosków wymagających uzupełnień

Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 7/G/2018  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy grantobiorcę do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek, wyjaśnień lub dokumentów.

Uzupełnienia należy dostarczyć, w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godz. 12.00.

W załączeniu tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień