Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów 7/G/2018 oraz 8/G/2018.

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania

  1. Stwierdzenie quorum
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
  5. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie Zebrania