Granty – Nabór 4/G/2018 – wykaz wniosków wymagających uzupełnień

Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 4/G/2018 pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów stwierdzono braki wymagające uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek wyjaśnień lub dokumentów.
Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do dnia 12  lipca 2018 r. do godz. 12.00

Lista wniosków wymagających uzupełnienia