Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza Wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym w ramach zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Działanie 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do korzystania z bezpłatnego wsparcia informacyjnego:

JUŻ DZIŚ ZADZWOŃ DO BIURA LGD GROMNIK, A MY WPISZEMY CIĘ NA SZKOLENIE i/lub DORADZTWO.

UWAGA! Uczestnictwo w szkoleniu jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

ZAKRES SZKOLENIA:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

MODUŁ SZKOLENIA:

Profil Beneficjenta, formy, zasady i wytyczne w zakresie wsparcia, sposoby i warunki aplikowania o środki, obowiązująca dokumentacja. Realizacja, rozliczenie oraz kontrola projektu.

TERMINY SZKOLEŃ:

21.12.2023 r. (godz. 10.00)

28.12.2023 r. (godz.10.00)

  • Obowiązuje deklaracja uczestnictwa w szkoleniu wysłana do dnia 21.12.23 r. na adres: biuro@lgdgromnik.pl lub telefonicznie: 608 378 976 oraz potwierdzenie zwrotne Organizatora.
  • LGD zastrzega dobór formy szkolenia (on-line /stacjonarnie) oraz przekazania szczegółów po ustaleniu grup uczestników.

Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) w celach i przez okres przewidziany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik,

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020