XIV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska

Dnia 28 października 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje XIV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska, który odbędzie się w Operze Wrocławskiej.

Celem Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska jest pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców Dolnego Śląska oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, popularyzacja kultury ludowej w społeczeństwie oraz wychowanie
w poszanowaniu tradycji.
Zasady uczestnictwa:

  1. W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły z Dolnego Śląska prezentujące rodzimy folklor.          
  2. Do Festiwalu zostaną zakwalifikowane po 3 zespoły z każdego subregionu: wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego.
  3. Ostateczna decyzja o uczestnictwie w Festiwalu danego zespołu należy do organizatora.
  4. Zespoły zakwalifikowane do Festiwalu zostaną poinformowane pisemnie o dacie i godzinie występu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru  przygotowanego przez zespół, jeżeli utwory będą się powtarzać w repertuarze innych zespołów.
  6. Czas trwania występu z przygotowaniem jednego zespołu nie może być dłuższy niż 15 minut zarówno w przypadku zespołu śpiewaczego jak i zespołu pieśni i tańca.
  7. Podczas wyboru zespołów do uczestnictwa w Festiwalu nie będą brane pod uwagę zespoły, których instrumentem przewodnim jest gitara elektryczna i keyboard.
  8. Przyjazd zespołów do Wrocławia na XIV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska odbywa się własnym środkiem transportu. Organizator nie refunduje kosztów podróży ani ewentualnych noclegów.
  9. Zespoły można zgłaszać tylko na karcie zgłoszeniowej (kliknij – karta zgłoszenia).


Zgłoszenia należy przesłać do dnia: 11 sierpnia 2023 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
z dopiskiem: Festiwal Tradycji Dolnego Śląska

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prow@dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 97-36 lub 71 776 90-30.