Webinary – projekt KSOW

W dniach 27 października oraz 3 listopada br. uczestniczyliśmy w cyklu  webinarów, które Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD realizuje w ramach projektu KSOW pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Tematem webinarów było: Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village. Celem organizowanych przez DSP LGD spotkań on-line jest wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village.

W webinarach wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Podczas webinarów omówione zostały następujące zagadnienia:

  • dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego. Doświadczenia europejskie, prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader klimat, nowe technologie i Smart Village;
  • dr Andrzej Hałasiewicz – Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: Smart Village;
  • mgr inż. Irena Krukowska-Szopa / dr Sylwia Horska – Schwarz – Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Praktyczne możliwości wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader