Umowa grantowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana

W dniu 28 grudnia br. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa zawarta została na kwotę 111 575,00 zł.
Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę lub przebudowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
Dzięki temu na obszarze LGD Gromnik powstaną i rozwiną się obiekty infrastruktury rekreacyjnej.