Projekt współpracy pt.: LoveFood

Projekt współpracy pt.: LoveFood – Polsko Czeska współpraca na rzecz promocji lokalnych tradycji kulinarnych
realizowany jest w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr: 00012-6936-UM0120014/22

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych, z naciskiem na rozwój lokalnych tradycji kulinarnych z udziałem produktów i/lub producentów lokalnych.

Przyznana kwota pomocy dla naszego stowarzyszenia: 17 380,00 PLN