Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego

Konsultacje społeczne

 

W dniach od 16.07.2019 – do 17.07.2019 r. (do godz. 15.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”

W załączeniu przedstawiamy Państwu wersję dokumentu w trybie śledzenia zmian uwzględniającą zmiany (z maja 2019 r.) oraz obecne wynikające z wezwania Samorządu Województwa. (zaznaczone odpowiednio kolorem czerwonym oraz granatowym).

Uzupełniając przedmiotowe zmiany są zmianami porządkowymi i/lub pożądanymi w zakresie efektywności wdrażania Strategii. Koncentrują się głównie na modyfikacji nazw, struktur oraz kwot i ilości przyporządkowanym danym przedsięwzięciom i odpowiadających im wskaźnikom. Zmiany obejmują również punktacje, kryteria oraz progi dofinansowania.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag dowolny.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Konsultacje zmian