Konferencja podsumowująca Projekt Współpracy „Multimedialne Gry Terenowe we Wrotach Regionu”

W dniu 17 listopada 2022 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca Projekt Współpracy „Multimedialne Gry Terenowe we Wrotach Regionu” realizowanego w  partnerstwie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupę Działania Ślężanie oraz Stowarzyszenie Lider A4.