Konferencja „Leader”

W dniach 25-27 września Przedstawiciele naszego LGD wzięli udział w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, organizowanej przez Polską Sieć LGD, która odbyła się w Dźwirzynie. To był bardzo intensywny czas dla Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Konferencja to podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, zaprezentowanie przykładów projektów – dobrych praktyk, które były realizowane przez LGD, wizyty studyjne, warsztaty, panele dyskusyjne.
To wymiana doświadczeń, przemyślenia i pomysły na działania na kolejne lata.