Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie (Dolny Śląsk).

1. Organizator: Lokalna Grupa Działania Gromnik z siedzibą w Strzelinie.
Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacje) i nocleg.
2. Termin: 07 – 08 listopad 2023 r.
3. Zakres tematyczny:
Wizyta studyjna odbędzie się na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie. W programie wizyty zwiedzanie wybranych miejsc realizacji operacji z PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Celem wizyty jest wzrost  wiedzy  uczestników w zakresie zarządzania produktami i treściami w celu aktywizacji siebie i otoczenia.
4. Adresaci, do których jest skierowany wyjazd studyjny: ogół mieszkańców z obszaru LGD Gromnik
5. Termin składania zgłoszeń: do 02 listopad 2023 r.
6. Miejsce i sposób zgłoszenia uczestnika na wyjazd studyjny: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik adres e-mail: biuro@lgdgromnik.pl Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym (który jest załączony do niniejszego ogłoszenia). Formularz należy przekazać na adres Biura LGD Gromnik ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin lub przesłać drogą elektroniczną skan formularza na w/w adres e-mail.
Wszelkie informacje dot. wizyty studyjnej udzielane są pod numerem telefonu: 608 378 976
7. W kwalifikacji uczestników na wyjazd będą brane pod uwagę:
Kolejność zgłoszeń oraz ocena merytoryczna kandydata i uzasadnienie związane z udziałem w wyjeździe.
8. Dodatkowe informacje dla uczestników:
Niniejszy nabór dotyczy wyłonienia składu wyjazdu studyjnego. Liczba miejsc ograniczona.
UWAGA: W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez zakwalifikowanego uczestnika, jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane, rezygnujący z wyjazdu uczestnik będzie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami.